Váš partner pro sanace vlhkého zdiva a hydroizolace staveb

O firmě

Provádíme protivlhkostní opatření, izolace proti vodě a opravy vlhkostních defektů u starších objektů i novostaveb. Nabízíme širokou škálu sanačních opatření - např. chemické injektáže zdiva (cihla, kámen, smíšené, ŽB konstrukce), izolace prostupů, stěrkové izolace minerální a bitumenové, izolace asf. pásy, propojení izolací, odvětrávané podlahy, sanační omítkové difuzní systémy, vhodné úpravy povrchů. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, navrhneme a zrealizujeme vhodné řešení.

Co děláme

Námi užívané sanační materiály jsou certifikované a ekologicky nezávadné.
Na prováděné práce poskytujeme záruku.

Podřezání zdiva

s vložením polyetylenové fólie tloušťky 2 mm, včetně vyklínování zdiva umělohmotnými klíny a zalití řezné spáry cementovou směsí s vodotěsnou přísadou

Vzduchové izolace

s přirozenou cirkulací vzduchu

Hydroizolační chemické clony

(cihla, kámen, smíšené zdivo), libovolné tloušťky podle stavu a povahy zdiva

Sanační difuzní omítky

v případě potřeby vodotěsné sanační omítky s odolností tlaku vody až do 6 atm

Sanování

plošných a bodových průsaků betonových jímek a ploch vodojemů, vodních nádrží, výtahových šachet apod.

Sanace vlhkého zdiva

Mnoho stavebních objektů, zejména rodinných domů dříve postavených, vykazuje značný stupeň vlhkosti zdiva a tato skutečnost výrazně snižuje komfort jejich užívání. Nekvalifikované zásahy do zdiva a použití nevhodných materiálů neodstraňují v mnoha případech základní příčiny provlhání stavby a přináší jen krátkodobý efekt.

Naše firma je programově specializovaná zejména na sanaci vlhkého zdiva. Provádíme všechny metody sanace a jejich kombinace. Využíváme, mimo jiné, metody klasického podřezání zdiva a velice účinnou metodu tlakové chemické injektáže.

Metoda podřezání zdiva s následným vložením speciální vodotěsné plastové izolace dává 100% záruku s prakticky neomezenou životností. Podřezáváme zdivo v jakékoliv úrovni, bez omezení jeho tloušťky. Metoda tlakové chemické injektáže je moderní a v zahraničí nejpoužívanější metodou sanace vlhkého zdiva. Použití této metody vede k vytvoření vodonepropustné hydroizolační clony v injektovaném zdivu a současně dochází k výraznému statickému zpevnění injektovaného zdiva.

Zajišťujeme zpracování odborného posudku stavu objektu z hlediska vlhkostních poměrů a návrhy sanačních opatření. Ve složitějších případech zpracujeme návrh na kompletní řešení stavby z hlediska sanace, jako jsou např. skladby podlah, odvodnění terénu, povrchové úpravy a speciální sanační omítky.
cihelné zdivo
smíšené zdivo
kamenné zdivo
betonové zdivo

Sanace betonových konstrukcí

Sanace betonových konstrukcí, zejména sanace plošných a bodových průsaků je další oblastí, na kterou je zaměřena činnost firmy. Pro sanaci těchto defektů používáme speciálně vyvinutý izolační systém, pracující na principu mnohonásobných aktivních chemikálií, které reagují s betonovou směsí a stávají se integrální součástí betonu. Sanační materiál proniká do kapilárního systému betonu a trhlin a kompletně je zacelí.

Materiál je hygienicky nezávadný a účinný pro hydrostatické tlaky až do 12 atm.

Fotogalerie

Naše reference
Také jsme realizovali
Rekonstrukce a dostavba objektu nám. Čsl. armády 1, Vyškov
2012 – 2013
Stavební úpravy, udržovací práce a obnova stávající budovy Česká 6, Brno
2013 – 2014
Purkyňovo gymnázium, Strážnice
2014
ZŠ Antonínská 3, Brno
2014
ZŠ Přibyslav
2014
BD Táborská 36, 38, 42 a 44, Praha 4‑Nusle
2014 — 2015
BD Francouzská 42, Brno
2015
VUZ Tučkova 23, Brno
2015
Národní památkový ústav, Náměstí Svobody 8, Brno
2015
Katastrální úřad JmK, Moravské nám., Brno
2015 – 2016
BD Bratislavská 71, Brno
2016
Výjezdové stanoviště ZZS JmK ve Znojmě
2016
BD Merhautova 13, Brno
2016 — 2017
Rekonstrukce fasády budovy Ústavního soudu a s ní související sanace sklepních prostor budovy Ústavního soudu
2016 – 2017
BD Plotní 61, Brno
2017 – 2018
Nejvyšší správní soud v Brně
sanace objek­tů Sol­niční 4, Moravské nám. 6 a Još­to­va 1
VUT v Brně – areál FIT, Božetěchova 1/2
2017 – 2018
Galerie Vaňkovka, Brno
sanace původ­ních objek­tů Slévárny a Jádrovny
MOÚ Žlutý kopec, Brno
VUT Božetěchova, Brno
Zámek v Kloboukách u Brna
dodatečná hydroizo­lace tlakovou chemick­ou injek­táží
Knižní klub Starobrněnská 16 v Brně
injek­táž vnitřního zdi­va a sanační difuzní omítky
Kostel sv. Mikuláše v Šitbořicích
tlaková a chemická injek­táž a sanační difuzní omítky
Křížové klenby
sanační difuzní omítky po injek­táži zdi­va
Kaple Nejsvětější trojice v Mistřicích
tlaková chemická injek­táž a sanační difuzní omítky
Hájenka v Zálesné Zhoři
podřezání zdi­va
Gymnázium v Kroměříži
provádění plošné injek­táže
Firma DOSTING v Brně
admin­is­tra­tivní budo­va a skla­dy — podřezání zdi­va
Komerční banka v Bučovicích
podřezání zdi­va
ALIACHEM — závod Fatra Napajedla
injek­táž zdi­va a navazu­jící svis­lá izo­lace

Kontakt

Ing. Dana Dufková
jed­natel­ka

SANOSTAV BRNO s.r.o.

Jednatel společnosti:
Ing. Dana Dufková
Sídlo společnosti:
Husova 256/8a, 602 00 Brno
IČ/DIČ
04899415/CZ04899415
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92505 ze 14. března 2016.
© 2024 Sanostav Brno s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeinboxusersmartphonecrosschevron-downchevron-left-circlechevron-right-circle